مناقصه عمومی تجهيزات شبكه

شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مجري اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي در نظر دارد تجهيزات مورد نياز خود را از طريق مناقصه تامين نمايد.

شرايط و اطلاعات تكميلي به شرح ذيل ارائه ميگردد :

براي دريافت فايل شرايط مناقصه اينجا را كليك نماييد

- براي دريافت فايل فهرست كالاهاي مورد نياز اينجا را كليك نماييد