راهبري سخت افزار

خدمات مديريت راهبري سخت افزار شامل:

طراحي شبكه كامپيوتري و برق اضطراري
نظارت بر اجراي شبكه هاي طراحي شده
پشتيباني، نگهداري و مانيتورينگ شبكه هاي محلي
پشتيباني سخت افزار و تجهيزات سخت افزاري كل كشور
پشتيباني سرورهاي HP در كل كشور
پيشبرد زير ساخت پروژه جامع كشوري HIS در بيمارستانها و درمانگاه ها
ارائه راهكارهاي نوين ارتباطي
پياده سازي VOIP و راه حل هاي مولتي مديا
پياده سازي پروژه ويدئو كنفرانس در ستاد سازمان و واحدهاي تابعه و برنامه ريزي جهت اجرا در كليه واحدها در راستاي كاهش هزينه ها و افزايش كارايي و بهره وري و پرهيز از ترددهاي بين واحدي
ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي با بيش از 800 ايستگاه كاري و بالغ بر 50 كيلومتر كابل كشي UTP و فيبر نوري
 طراحي و زيرساخت شبكه و برق اضطراري بالغ بر 500 واحد تابعه سازمان تامين اجتماعي در كل كشور در سال 93
راه اندازي و پشتيباني و توسعه خطوط WAN واحدهاي تابعه سازمان
راه اندازي و پشتيباني شبكه هاي مبتني بر WAN  بين واحدها تابعه سازمان تامين اجتماعي
طراحي و برنامه ريزي و اجراي پروژه كشوري WAN حراست سازمان به صورت مجزا و ايزوله از خطوط WAN فعلي سازمان جهت امنيت و كارايي بيشتر
طراحي اجرا و پشتيباني دوربين هاي امنيتي در واحدهاي تابعه سازمان در سالهاي گذشته طراحي و برنامه ريزي جهت اجراي دوربين هاي امنيتي 60 واحد در فاز يك و كليه واحدها در فازهاي آتي به صورت يكپارچه
برگزاري دوره هاي آموزشي سيسكو و شبكه جهت كارشناسان فرابري داده ها
اجراي شبكه و برق اظطراري بيمارستان هزار تختخوابي ميلاد با حدود يك هزار ايستگاه كاري و بالغ بر 50 كيلومتر شامل كابل كشي ، فيبر نوري، UTP-STP
اجراي شبكه و برق اضطراري بانك رفاه كارگران با حدود 600 ايستگاه كاري شامل كابل كشي و CAT6 و فيبر نوري
اجراي شبكه و برق اضطراري ذوب آهن اصفهان با 2500 ايستگاه كاري Back Bonseهاي فيبر نوري
اجراي شبكه و برق اضطراري ساختمان مركزي جمعيت هلال احمر با حدود 1100 ايستگاه كاري و بالغ بر 40 كيلومتر شامل كابل كشي ، شبكه UTP  و فيبر