سرويس هاي زير ساختی و امنيت

شركت خدمات ماشيني تامين با بيش از 15 سال تجربه ي در زمينه ي طراحي، پياده سازي و نگه داري زيرساخت فناوري اطلاعات سازمان ها مهم كشور، داراي توانايي هاي لازم در حوزه ي هاي مختلف زيرساخت  هاي فناوري اطلاعات مي باشد. دپارتمان "سرويس هاي زيرساختي و كسب و كار هوشمند" به عنوان يكي از دپارتمان هاي شركت خدمات ماشيني تامين فعاليت مي كند كه وظيفه ي خطير راه اندازي، ارائه و پشتيباني سرويس هاي سازمان تامين اجتماعي را بر عهده دارد.

دپارتمان "سرويس هاي زيرساختي" مسئوليت پشتيباني از تمامي سرويس هاي سازمان تامين اجتماعي از جمله سايت هاي مهم ارسال ليست متمركز، سايت مشاهده ي سوابق بيمه شدگان و ... را برعهده دارد. ضمنا نگه داري، بروزرساني و همچنين حفظ امنيت مراكز داده سازمان تامين اجتماعي ( SSO Datacenters ) نيز بر عهده ي اين واحد مي باشد.
اين دپارتمان با توجه با تجارب ذي قيمتي كه در طي ساليان طولاني بدست اورده استف قادر است در حوزه هاي زير به مشتريان سرويس دهي نمايد.

  • طراحي و اجراي مركز داده (Data Center)
  •  پياده سازي امنيت
  •  مشاوره و طراحي
  •  راه حل ها
  •  پشتيباني