آرشیو اخبار
تاریخ انتشار : 1400/6/14 11:37:51
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400"
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400"
تاریخ انتشار : 1400/6/14 11:33:32
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400"
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400"
تاریخ انتشار : 1400/6/1 13:0:2
اسناد"تجدید مناقصه عام دو مرحله­اي آزمایشگاه­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 227-06/1400 مورخ 01/06/1400
اسناد "تجدید مناقصه عام دو مرحله­اي آزمایشگاه­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 227-06/1400 مورخ 01/06/1400"بارگزاری شد.
تاریخ انتشار : 1400/6/1 13:0:2
د "تجدید مناقصه عام دو مرحله­اي آزمایشگاه­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 227-06/1400 مورخ 01/06/1400
اسناد "تجدید مناقصه عام دو مرحله­اي آزمایشگاه­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 227-06/1400 مورخ 01/06/1400"را از اینجا دانلود کنید.
تاریخ انتشار : 1400/6/1 11:13:44
اطلاعیه شماره 2: مناقصه فرآیند ارزیابی و پشتیبانی شرکت­های نرم­افزاری متقاضی اتصال به API به شماره 221-04/1400 با شماره 227-06/1400 تجدید شد.
اطلاعیه شماره2  مناقصه عام دو مرحله ­اي آزمایشگاه ­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 221-04/1400 مورخ 21/04/1400" تجدید شد.
تاریخ انتشار : 1400/5/26 18:27:31
تاریخ انتشار : 1400/5/18 10:47:36
اطلاعیه شماره 1: جلسه بازگشایی پاکات (ج) تجدید مناقصه خرید دیزل ژنراتور به شماره 223-05/1400ساعت 14:00 مورخ06/06/1400، در محل اتاق کنفرانس واقع در طبقه هشتم برگزار می¬گردد. ضمناً حضور در جلسه مذکور اختیاری و با ارائه معرفی¬نامه رسمی میسر می¬باشد.
اطلاعیه شماره 1: جلسه بازگشایی پاکات (ج) تجدید مناقصه خرید دیزل ژنراتور به شماره 223-05/1400ساعت 14:00 مورخ06/06/1400، در محل اتاق کنفرانس واقع در طبقه هشتم برگزار می¬گردد. ضمناً حضور در جلسه مذکور اختیاری و با ارائه معرفی¬نامه رسمی میسر می¬باشد.
تاریخ انتشار : 1400/5/18 10:46:43
اسناد مناقصه عام يك مرحله اي با موضوع خريد تجهيزات HPE به شماره 224-05/1400
اطلاعیه شماره 1: مناقصه عام یک مرحله ­ای با موضوع خرید تجهیزات HPE به شماره 224-05/1400 لغو گردید.
تاریخ انتشار : 1400/5/18 10:45:4
اسناد مناقصه عام يك مرحله اي با موضوع خريد تجهيزات CISCO به شماره 225-05/1400
اسناد مناقصه عام يك مرحله اي با موضوع خريد تجهيزات CISCO به شماره 225-05/1400
تاریخ انتشار : 1400/5/18 10:30:53
اسناد مناقصه عام يك مرحله اي با موضوع خريد تجهيزات EMC2 به شماره 226-05/1400
اطلاعیه شماره 1: مناقصه عام یک مرحله­ ای با موضوع خرید تجهیزات EMC2 به شماره 226-05/1400 لغو گردید.

صفحه 1 از 1