درباره ما

 

شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين داراي رتبه بندي ممتاز ماخوذه از شورايعالي انفورماتيك، نظام مديريت كيفيت QSM:ISO9001:2008 ، نظام جامع مديريت پروژه هاي سازماني EPM:PWA:2010، نظام مديريت ارتباط و رسيدگي به شكايات مشتريان CRM:ISO100002:20204 مي باشد

     شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين (سهامي خاص) بابهره گيري از منابع توانمندي چون كارشناسان زبده، تجهيزات و نيز نظام هماهنگ و همگام درون سازماني ضمن مد نظر قراردادن تجربيات چند ساله سازمان تامين اجتماعي و سازمان هاي مشابه در ساير كشورها، مطالعات و بررسي هاي گسترده اي در جهت ايجاد يك تحول بنيادي در ساختار، سياست ها، استراتژي ها و تاكتيك هاي نظام جمع آوري و پردازش داده ها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي انجام داده كه ماحصل خدمات سنوات پيشين آن مي تواند الگويي ملي در طراحي و پياده سازي نظام اتوماسيون سازمان ها و موسسات بزرگ باشد.

اين شركت بر اساس يافته هاي خود، طرح فراگيري تحت عنوان نظام جامع اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي تهيه و عملياتي نموده است:

 •  طرح اتوماسيون ادارات كل استانها
 •  طرح اتوماسيون دفاتر و ادارات مركزي
 •  طرح اتوماسيون دفاتر اسناد پزشكي ( درمان غير مستقيم)
 •  طرح مكانيزه توليد دفترچه و فرمهاي استاندارد درماني
 •  طرح اتوماسيون واحدهاي درماني ( درمان مستقيم)
 • طرح هماهنگي و همكاري در اتوماسيون واحدهاي تابع تحت پوشش
 •  طرح گسترش شبكه پيشرفته و ايجاد ارتباط بين سازمان و ساير مؤسسات مرتبط

اين موفقيتها طي ساليان متمادي مجموعه را بر آن داشت كه با استفاده از منابعي نظير كارشناسان توانا و نظام هماهنگ و همگام درون سازماني، با حضوري فعال تر در عرصه ICT كشور به فعاليت پرداخته و در جهت نيل به اين هدف با حضور در مناقصات مختلف سازمانها و موسسات دولتي و خصوصي، موفق به اجراي پروژه هاي عظيم و موفقي شوند .طرح ريزي و پياده سازي اين پروژه هاي عظيم كه در مقياس ملي به انجام رسيده اند نشان دهنده حضور موفق اين شركت در حوزه فعاليتي آن مي باشد:

 • طراحي و اجراي نرم افزارهاي درماني در سطح مراكز درماني وابسته به سازمان تامين اجتماعي
 •  طراحي و پياده سازي سيستم "سبا" ( سيستم جامع بيمه اي ) در بيش از ??? شعبه سازمان تامين اجتماعي
 •  طراحي و پياده سازي سيستم "سما" ( سيستم جامع مالي و اداري ) در سطح سازمان تامين اجتماعي
 •  طراحي ، ساخت و راه اندازي بانك جامع اطلاعات ايرانيان ( تحت نظارت و راهبري وزارت رفاه و تامين اجتماعي)
 •  طراحي و ساخت پورتالهاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي
 •  طراح و مجري عظيم ترين شبكه هاي رايانه اي كشور (WAN&LAN) نظير: ذوب آهن اصفهان، هلال احمر و ...
 •  طراحي و ساخت سيستم رسيدگي به اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي ( تعميم يافته دركليه استانهاي كشور)
 • رفع همپوشاني بيمه درمان در استان آذربايجان شرقي (به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي)
 •  تدوين بخش اول استاندارد پرونده الكترونيكي سلامت به سفارش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
 • از اوايل سال 87 شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين با هدف ايجاد تسهيلات در ارائه خدمات به مخاطبان خود، پياده سازي سيستم هاي متمركز تحت وب را در دستور كار خود قرار داده است و در اين خصوص دستاوردهاي چشمگيري در بخشهاي مختلف داشته است.
 •   و...

شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين مفتخر است با ايجاد مركزي منسجم جهت ارتباط با مشتريان خود (Call Center) و نيز دارا بودن شبكه وسيع نمايندگان در تمام استانهاي كشور و ارتباط با طيف گسترده اي از شبكه شركت هاي همكار ( 31 شركت معتبر انفورماتيك در اقصي نقاط ايران ) و استفاده از فناوريهاي روز دنيا، خدمات خود را در كليه زمينه هاي انفورماتيك و فناوري اطلاعات نظير: نرم افزار، سخت افزار،راهكار و خدمات پشتيباني ارائه نمايد، شايان ذكر چاست، شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين در سال 88 موفق به اخذ رتبه اول در توليد و پشتيباني نرم افزارهاي سفارش مشتري از شوراي عالي انفورماتيك كشور گرديد.