تاریخ انتشار : 1400/5/26 18:27:31
آگهی فروش اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین
آگهی فروش اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده

آگهی فروش اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در نظر دارد، اموال اسقاطی و غیر قابل استفاده متعلق به خود را از طریق مزایده به فروش برساند. علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت بازدید و ارائه قیمت به واحد بازرگانی شرکت به نشانی تهران. خیابان آزادی . خیابان خوش شمالی . کوچه زارعی راستگو پلاک 6 طبقه 4 شمالی مراجعه نمایند.

تلفن تماس 64015424