تازه های خبری:

  • آگهی فروش اموال اسقاطی، کم گردش و بلا استفاده » متن کامل
  • "مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400" » متن کامل
  • "مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400" » متن کامل
  • اسناد"تجدید مناقصه عام دو مرحله­اي آزمایشگاه­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 227-06/1400 مورخ 01/06/1400 » متن کامل
  • د "تجدید مناقصه عام دو مرحله­اي آزمایشگاه­های نرم افزار درحوزه ارزیابی و پشتیبانی فنی محصولات نرم افزاری حوزه سلامت، متقاضی تبادل داده با سرویس های طرح نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به شماره 227-06/1400 مورخ 01/06/1400 » متن کامل
  • اطلاعیه شماره 2: مناقصه فرآیند ارزیابی و پشتیبانی شرکت­های نرم­افزاری متقاضی اتصال به API به شماره 221-04/1400 با شماره 227-06/1400 تجدید شد. » متن کامل

درباره شرکت مشاورمدیریت و خدمات ماشینی تامین

شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين داراي رتبه بندي ممتاز ماخوذه از شورايعالي انفورماتيك، نظام مديريت كيفيت QSM:ISO9001:2008 ، نظام جامع مديريت پروژه هاي سازماني EPM:PWA:2010، نظام مديريت ارتباط و رسيدگي به شكايات مشتريان CRM:ISO100002:20204 مي باشد

شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين (سهامي خاص) بابهره گيري از منابع توانمندي چون كارشناسان زبده، تجهيزات و نيز نظام هماهنگ و همگام درون سازماني ضمن مد نظر قراردادن تجربيات چند ساله سازمان تامين اجتماعي و سازمان هاي مشابه در ساير كشورها، مطالعات و بررسي هاي گسترده اي در جهت ايجاد يك تحول بنيادي در ساختار، سياست ها، استراتژي ها و تاكتيك هاي نظام جمع آوري و پردازش داده ها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي انجام داده كه ماحصل خدمات سنوات پيشين آن مي تواند الگويي ملي در طراحي و پياده سازي نظام اتوماسيون سازمان ها و موسسات بزرگ باشد.

آخرین اخبار
آگهی فروش اموال اسقاطی، کم گردش و بلا استفاده

آگهی فروش اموال اسقاطی، کم گردش و بلا استفاده

متن کامل
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400"

"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید لایسنس و تجهیزات HPE به شماره 229-06/1400مورخ 14/06/1400"

متن کامل
"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400"

"مناقصه عام یک مرحله¬اي خرید کامپیوتر و قطعات به شماره 228-06/1400مورخ 14/06/1400"

متن کامل

درباره ما

 شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين (سهامي خاص) بابهره گيري از منابع توانمندي چون كارشناسان زبده، تجهيزات و نيز نظام هماهنگ و همگام درون سازماني ضمن مد نظر قراردادن تجربيات چند ساله سازمان تامين اجتماعي و سازمان هاي مشابه در ساير كشورها، مطالعات و بررسي هاي گسترده اي در جهت ايجاد يك تحول بنيادي در ساختار، سياست ها، استراتژي ها و تاكتيك هاي نظام جمع آوري و پردازش داده ها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي انجام داده كه ماحصل خدمات سنوات پيشين آن مي تواند الگويي ملي در طراحي و پياده سازي نظام اتوماسيون سازمان ها و موسسات بزرگ باشد.

منشور اخلاقی

حسب مصوبه موضوعي چهاردهمين جلسه شوراي مديران شركت مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين در تاريخ 16/6/89 منشوراخلاقي اين شركت به شرح ذيل تعيين شد.

 
"ما" به عنوان اركان شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين به مانند خانواده اي بزرگ ، متحد ، منسجم در جهت حفظ منافع شركت خود، مشتريان و صاحبان سهام صميمانه بر اين باوريم كه :

-"ما" به حضور و ارزيابي خداوند متعال مومن هستيم ، بنابراين تمامي تلاش خود را براي انجام اصول منشور اخلاقي خود تنها با نظارت باريتعالي معمول ميداريم.

-"ما" براي انجام صحيح و به موقع ماموريتهاي محوله شركت تلاش مي كنيم ،تا زمينه ساز رفاه اجتماعي باشيم.

-"ما" ارائه خدمات صادقانه به مشتريان با ملحوظ داشتن كيفيت بهتر ، روشهاي مناسبتر و وفاداري به الزامات قانوني را در سرلوحه امور كاري خويش قرار داده ايم.

-"ما" ايجاد اعتماد في مابين كليه مخاطبان و مراجعان شركت را ضروري دانسته و در جهت نيل به آن تلاش ميكنيم.